Navigatør

 
 

Generell info om fagbrev for praksiskandidater

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.


Om praksistid

Du kan ta fag- eller svenneprøve i et lærefag dersom du har 25 % lengre praksistid i faget enn den fastsatte læretida. I de fleste fag vil det bety 60 måneder. Det er krav til en allsidig relevant praksis eller du kan ha en kombinasjon av skole og praksis som til sammen dekker 60 måneder (5 år). Opplæringsloven § 3-5 omhandler dette.

For noen fag er det imidlertid nødvendig å dekke inn 67 måneder med allsidig relevant praksis eller en kombinasjon av skole og praksis; dette gjelder for fagene elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker, automatiker, anleggsmaskinmekaniker og børsemaker. Disse såkalte «Unntaksfagene» nevnes i Utdanningsdirektoratets merknader til Forskriften til opplæringsloven § 3-52.


Om skriftlig praksiskandidateksamen (Vg3-eksamen)

Før du kan melde deg opp til den praktiske fag- eller svenneprøven, må du ha bestått vg3 praksiskandidateksamen som er en 5 timers skriftlig prøve. Eksamensoppgaven består av en jobbsituasjon som er beskrevet, og du skal så skrive og forklare hvordan du vil handle i denne situasjonen. Eksamensoppgaver som er gitt tidligere, finner du her.

Kravet til vg3 praksiskandidateksamen er nedfelt i Forskriften til opplæringsloven § 3-55
NB! Tverrfaglig eksamen på VK1- nivå fra Reform 94 kan ikke erstatte praksiskandidateksamen i Kunnskapsløftet.
For «unntaksfagene» er det krav om å ha bestått en ekstra teorieksamen; dette følger av Forskriftens § 3-52 og direktoratets kommentarer til denne.

Om oppmelding til skriftlig praksiskandidateksamen

Du må melde deg opp til skriftlig praksiskandidateksamen på www.privatistweb.no.
Fristen for oppmelding i vårsemesteret er 1. februar, og i høstsemesteret 15. september.
Når du melder deg opp til eksamen, må du samtidig betale en eksamensavgift; det betyr at du må ha tilgang til nettbanken din. 
Det er eksamenskontoret i Vest Agder som organiserer privatisteksamener i fylket, og dersom du trenger å ta kontakt, finner du nødvendig informasjon her.

Om oppmelding til praktisk fag- eller svenneprøve og krav til dokumentasjon

Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøve for praksiskandidater, finner du i PDF-format her.

Ved oppmelding til fag- eller svenneprøve, må du dokumentere praksisen din. For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må arbeidsoppgavene beskrives og dokumentet må være underskrevet og har bedriftens stempel og/eller logo. Dokumentasjonen må være på norsk. Eventuell oversatt dokumentasjon må sendes både på originalspråk og på norsk. Oversettelse må være gjort av godkjent oversetter. Translatører kan du finner her

Dersom du har fullført og bestått hele skoleår, sender du med dokumentasjon på dette. Du må i tillegg levere dokumentasjon på bestått vg3 praksiskandidateksamen. Du må også levere kvittering på betalt gebyr for å avlegge fag- eller svenneprøve. Innbetalings giro finner du i PDF-format her.

Oppmeldingsskjema med bekreftede kopier av attester og utdanningsdokumenter, skal sendes til:

Fagopplæringa VAF
Postboks 617 Lund
4605 KRISTIANSAND 

Om beregning av praksistid

Her følger informasjon som kan hjelpe deg å regne sammen hvor langt du har kommet i forhold til de 60 eller 67 månedene med praksis som er kravet for praksiskandidater:

1750 arbeidstimer er 1 år
150 timer er 1 måned
37.5 timer er 1 uke
7.5 timer er 1 dag

Forskriften til opplæringsloven § 11-10 og 11-11 gir retningslinjer for godskriving av teoriopplæring i Kunnskapsløftet og i tidligere reformer. I hovedsak gjelder følgende:

Dersom du har fullført og bestått hele opplæringsår og opplæringen er direkte rettet mot det faget du skal ta fag- eller svenneprøve i, vil du kunne få godskrevet 12 måneder for hvert år. Fullført og bestått opplæringsår som er rettet mot andre fag, vil kunne gi avkorting på inntil 6 måneder.

Vurdering av praksis i:

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om det å være praksiskandidat, vil du finne det på Vest-Agder fylkeskommune hjemmeside.