Navigatør

 
 

Alle karriereveilederne er ansatt ved Karriere Agder

Dvs.
Karriere Kristiansand
Karriere Lindesnes
Karriere Lister

De er forpliktet av disse etiske retningslinjene.

Når du søker veiledning ved disse karrieresentrene, vet du at dette er de etiske retningslinjene karriereveilederne følger.

Kss.
Rådgiverkoordinator
Vest-Agder fylkeskommune.