Navigatør

 
 

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon? Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har? Tenker du på etterutdanning eller omskolering?  Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere valg, og noen ganger kan det oppleves som utfordrende. Dessuten er arbeidsmarkedet i stadig endring, og det stilles krav til at vi fornyer kunnskap og ferdigheter. Vi på karrieresenteret har en grunnleggende tro på at alle mennesker er verdifulle og har noe å bidra med. Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker? Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men bidra til å øke din bevissthet om hvordan du skal komme deg videre. Våre samtaler er fortrolige og konfidensielle.