Navigatør

 
 

Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

En realkompetansevurdering kan gi deg en formell dokumentasjon, et kompetansebevis, ved at din realkompetanse vurderes opp mot læreplaner i videregående opplæring. De læringsmålene som eventuelt blir godkjent, føres inn i kompetansebeviset, med vurderingen «Godkjent». Kompetansebeviset kan gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet eller føre til avkortet skole-/studietilbud.

Realkompetansevurdering er gratis for voksne med rett til videregående opplæring.

Alle voksne i Norge med rett til videregående kan få realkompetansevurdering.

 

For å bli realkompetansevurdert må du sende inn en søknad via vigo.no.