Navigatør

 
 

Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Hvem kan få realkompetansevurdering?

Alle voksne i Norge med rett til videregående opplæring har krav på gratis realkompetansevurdering.

Kompetansebevis

En realkompetansevurdering kan gi deg en formell dokumentasjon, et kompetansebevis, ved at din realkompetanse vurderes opp mot læreplaner i videregående opplæring. De læringsmålene som eventuelt blir godkjent, føres inn i kompetansebeviset, med vurderingen «Godkjent». Kompetansebeviset kan gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet eller føre til avkortet skole-/studietilbud.

For å bli realkompetansevurdert må du sende inn en søknad via vigo.no.