Navigatør

 
 

Her følger informasjon som kan hjelpe deg å regne sammen hvor langt du har kommet i forhold til de 60 eller 67 månedene med praksis som er kravet for praksiskandidater:

1750 arbeidstimer er 1 år

150 timer er 1 måned

37.5 timer er 1 uke

7.5 timer er 1 dag

Forskrift til opplæringsloven § 11-10 og 11-11 gir retningslinjer for godskriving av teoriopplæring i Kunnskapsløftet og i tidligere reformer. I hovedsak gjelder følgende:

Dersom du har fullført og bestått hele opplæringsår og opplæringen er direkte rettet mot det faget du skal ta fag- eller svenneprøve i, vil du kunne få godskrevet 12 måneder for hvert år. Fullført og bestått opplæringsår som er rettet mot andre fag, vil kunne gi avkortning på inntil 6 måneder.

Fagbrev for praksiskandidater i helsearbeiderfaget: vurdering av praksis

Fagbrev for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget: vurdering av praksis