Navigatør

 
 

Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøve for praksiskandidater, finner du i PDF-format her.

Ved oppmelding til fag- eller svenneprøve, må du dokumentere praksisen din. For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må arbeidsoppgavene beskrives og dokumentet må være underskrevet og har bedriftens stempel og/eller logo. Dokumentasjonen må være på norsk. Eventuell oversatt dokumentasjon må sendes både på originalspråk og på norsk. Oversettelse må være gjort av godkjent oversetter. Translatører kan du finner her.

Dersom du har fullført og bestått hele skoleår, sender du med dokumentasjon på dette. Du må i tillegg levere dokumentasjon på bestått vg3 praksiskandidateksamen. Du må også levere kvittering på betalt gebyr for å avlegge fag- eller svenneprøve. Innbetalings giro finner du i PDF-format her.

Oppmeldingsskjema med bekreftede kopier av attester og utdanningsdokumenter, skal sendes til:

Fagopplæringa VAF

Postboks 617 Lund

4605 KRISTIANSAND