Navigatør

 
 

Før du kan melde deg opp til den praktiske fag- eller svenneprøven, må du ha bestått vg3 praksiskandidateksamen som er en 5 timers skriftlig prøve. Eksamensoppgaven består av en jobbsituasjon som er beskrevet, og du skal så skrive og forklare hvordan du vil handle i denne situasjonen. Eksamensoppgaver som er gitt tidligere, finner du her.

Kravet til vg3 praksiskandidateksamen er nedfelt i Forskrift til opplæringsloven § 3-5

NB! Tverrfaglig eksamen på VK1- nivå fra Reform 94 kan ikke erstatte praksiskandidateksamen i Kunnskapsløftet.

For «unntaksfagene» er det krav om å ha bestått en ekstra teorieksamen; dette følger av Forskriftens § 3-52 og direktoratets kommentarer til denne.