Navigatør

 
 

 

Du kan ta fag- eller svenneprøve i et lærefag dersom du har 25 % lengre praksistid i faget enn den fastsatte læretida. I de fleste fag vil det bety 60 måneder. Det er krav til en allsidig relevant praksis eller du kan ha en kombinasjon av skole og praksis som til sammen dekker 60 måneder (5 år). Opplæringsloven § 3-5 omhandler dette.

For noen fag er det imidlertid nødvendig å dekke inn 67 måneder med allsidig relevant praksis eller en kombinasjon av skole og praksis; dette gjelder for fagene elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker, automatiker, anleggsmaskinmekaniker og børsemaker. Disse såkalte «Unntaksfagene» nevnes i Utdanningsdirektoratets merknader til Forskriften til opplæringsloven § 3-52.