Navigatør

 
 

Generell info om fagbrev for praksiskandidater

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkortning.

Om praksistid

Om skriftlig praksiskandidateksamen (Vg3-eksamen)

Om oppmelding til skriftlig praksiskandidateksamen

Om oppmelding til praktisk fag- eller svenneprøve og krav til dokumentasjon

Om beregning av praksistid

Mer informasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om det å være praksiskandidat, vil du finne det på Vest-Agder fylkeskommune hjemmeside.