Navigatør

 
 

I videregående opplæring er det ca. 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat.

I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger Vg3 med to års læretid i bedrift, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater. I noen få lærefag er det et Vg3 i skole før opplæringen avsluttes med ett og et halvt eller to års læretid i bedrift.

Lærling: 

Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift.

Lærekandidat: 

Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.  Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen. For mer informasjon: vilbli.no

Opplæringskontor i Agder. 

Se oversikt over alle fag- og svennebrev her.