Navigatør

 
 

Voksnes rett til videregående opplæring omfatter både videregående skole og fagopplæring. 

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Denne retten gjelder fra det året de fyller 25 år.

Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse (eks. helseservicefag). Dersom du har fullført med stryk i et eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring
Opplæringen er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes ikke, men det kan være mulighet for lån og stipend i Lånekassen.

Godskriving av utdanning og erfaring
Det er mulig å få godskrevet tidligere utdanning og erfaring i forhold til kompetansebevis, vitnemål eller fag-/ svennebrev.

Hvordan søke?

Du kan søke videregående opplæring for voksne på www.vigo.no.

Når du skal søke må du benytte MinID. Du kan bestille MinID her.

Vigo har laget en brukerveiledning, den finner du her.