Navigatør

 
 

I løpet av et arbeidsliv vil flere av oss skifte jobb, yrke eller ta videreutdanning. Arbeidsmarkedet preges av høy endringstakt, behov for fleksibilitet og kompetanseutvikling. Hvordan påvirker dette deg?

Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, din kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet, kan vi være din støttespiller og veileder. Sammen kan vi finne fram til gode yrkes - og utdanningsvalg for deg.

Karrieresenteret på Lister tilbyr individuell veiledning og informasjonshjelp til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skole – og oppfølgingstjenesten. For voksne kan vi også kartlegge realkompetanse og utstede kompetansebevis på grunnlag av dette, eventuelt etter opplæring.

Karrieresenteret er også en støttespiller for virksomheter med fokus på inkluderende arbeidsliv eller er i en omstilling/nedbemanningssituasjon. Vi kan tilby informasjon, samtaler, kartlegging av kompetanse og kompetanseheving for ansatte.

Karrieresenteret er en del av Vest-Agder fylkeskommune.

Bestill time