Navigatør

 

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

Her følger eksempler på praksis som kan godkjennes:

 • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
 • Dagmamma/praktikant: max 3 måneder
 • Støttekontakt for barn og ungdom under 18 år: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent i barnehage, ved SFO eller i skole: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent ved barnevernsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Arbeid ved kommunal fritidsklubb: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Trener for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Fosterhjem/beredskapshjem: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Korleder for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Menighetsarbeid for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Barneklubb man driver på eget initiativ (uten pedagogisk veiledning): max 3 måneder

Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV.